חנוכיית הציורים שלי – נר ראשון

הנר הראשון שלי הוא שחור

ציורי שואה

הציור : כנגד כל הסיכויים, 100X100 ס”מ

למה חנוכיית ציורים?

מפני שהאור והנסים שמסמלים את חג החנוכה הם נר לרגליי במשך כל השנה…

הכוח המניע את ההשראה שלי הוא האור.
האור – שבלעדיו קיים רק הכאוס, והחושך.
האור – זעיר ככל שתהיה שלהבתו, מניס את החושך האפל ביותר. 
האור – מקשר בין האור הפיזי לבין האור הרוחני.

הנס – נס החיים, נס הבריאה, נס האהבה, נס היצירה.
הנס – כל ציור נברא ברגע של חסד.
הנס – הציור מגשר על פני פערים של תרבות, של שפה, של עמדות ודעות.
הנס – הציור מחבר בין אנשים, מקשר בין נשמות, מקרב לבבות.

בחרתי מבין ציוריי צבע אחד וציור אחד עבור כל נר, שמייצגים את התפתחות הציורים שלי לאורך השנים.

נר ראשון

הנר הראשון הוא שחור. שחור הוא צבע מופנם שמושך להתבוננות פנימית.
המבט פנימה בונה את האמון שלנו בעצמנו, שם אנחנו מוצאים את הכוחות הפנימיים שלנו.

בחרתי בציור “כנגד כל הסיכויים”, שהוא אחד מציורי השואה שציירתי, להזכיר לי שגם בעתות מצוקה קיצונית, כאשר מסביב הכל שחור, כוחותיי הפנימיים קיימים ואיתנים בתוכי, ושלהבת התקווה בוערת תמיד.