חנוכיית הציורים שלי – נר שני

נר שני הוא נר ירוק.

ציור חיטה

בחרתי בצבע ירוק מפני שהוא הוא צבע ההחלמה, ההתחדשות.
לאחר התקופה האפלה ביותר, מגיע תור ההתאוששות והריפוי.

השלהבת של הנר הירוק צומחת ומתנשאת אל על כמו חיטה צעירה המתמתחת לעבר השמש.
אינני מרבה לצייר בירוק.
בחרתי בציור “חיטה ירוקה” כדי להזכיר לי שבמחזוריות הטבע הצמיחה איננה אירוע חד פעמי.
שלהבת הנר הירוק מאירה לא רק את ההתחדשות בטבע אלא אף את יכולתנו המופלאה לצמוח דווקא מתוך הכאב והקושי.

לכל הפרטים על הציור: חיטה ירוקה