אני בוחרת ציור אישה שמייצג את שנת 2018 שבפתח

ציור אישה “עפה” .

ציור אישה

בחרתי בציור אישה “עפה” בגלל העוצמה הבאה לידי ביטוי בכל הוויתה של האישה, הדחף קדימה, למעלה, בכל מחיר.

ציור אישה המאזנת בין הארצי לרוחני, וזהו המצב שבו ארצה להיות בשנת 2018 הנפתחת היום. היא מסמלת את היכולת לעשות הכל, להשיג הכל בכוח המחשבה ובכוח הרצון.

צירתי אותה בהשראת טקס רוחני פאגאני שראיתי לפני שנים אחדות במקסיקו סיטי, והוא נחרת בזכרוני ובליבי.

האישה המצוירת איננה דומה לאף אחת מהנשים שרקדו על המדרכה המאובקת, היא יצירה עצמאית המבטאת את מכלול הרגשות שהחוויה עוררה בי.
הגוונים הדרמתיים, ובעיקר התנועה המתומצתת שציירתי הם בגדר מחשבה, רעיון שבא לבטא את גדולתה של הנפש האנושית, שמסוגלת להגביה עוף הרבה מעבר למגבלות הפיזיות של הגוף שלנו.

בכל פעם שאני מביטה בציור, אני מרגישה בעלת עוצמה בלתי רגילה.

וכך אני בוחרת לפתוח את 2018!

 

לפרטי הציור “עפה”: אישה עפה